Trục Từ Canon

Có tất cả 12 sản phẩm được tìm thấy
Trục từ Canon LBP 1210

50.000 đ

0 trên 5
Trục từ Canon LBP 1210 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Canon 1210
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 1210
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ Canon LBP 251dw/ 252dw/ 253x/ 6670dn/ 6680x , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Canon 319
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 251dw/ 252dw/ 253x/ 6670dn/ 6680x
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ Canon LBP 2900/ 3000 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Canon 303
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 2900/ 3000
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ Canon LBP 3050/ 3100B/ 3150 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Canon 3050
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3050/ 3100B/ 3150
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ Canon LBP 3300/ 3360 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Canon 308
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3300/ 3360
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ Canon LBP 3500/ 3900/ 3970 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Canon 309
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3500/ 3900/ 5250/ 5350
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ Canon LBP 5050/ 5050n/ MF8010/ 8030/ 8050 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser màu
 • Mã hàng : MR Canon 316
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 5050/ 5050N/ MF8010/ 8030/ 8050
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

60.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ Canon LBP 6000/ 6030/ MF3010ae , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Canon 325
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 6000/ 6030/ MF3010ae
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ Canon LBP 6200d/ 6230dn/ 6230dw , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Canon 326
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 6200d/ 6230dn/ 6230dw
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ Canon LBP 6700dn/ 6750dn , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Canon 6700
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 6700dn/ 6750dn
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ Canon MF211/ 215/ 217w/ 221d/ 226dn/ 229dw/ LBP 151dw , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Canon 337
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon MF211/ 215/ 217w/ 221d/ 226dn/ 229dw/ LBP 151dw
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ Canon MF4450/ 4700/ 4750/ 4800/ 4820D/ 4870dn , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Canon 328
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon MF4450/ 4700/ 4750/ 4800/ 4820D/ 4870dn
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock

50000

Trục từ Canon MF4450/ 4700/ 4750/ 4800/ 4820D/ 4870dn

Trong kho

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office