Thanh Trống Epson - Hoang Minh Office

Thanh Trống Epson

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Hiển thị sản phẩm/trang:
 • Loại trống: Laser đen trắng
 • Mã trống: Drum Epson 5700
 • Nhà cung cấp: HANP (Hàn Quốc)
 • Dùng cho máy in: Epson EPL-5700/ 5800/ 5900/ 6100/ 6200
 • Tuổi thọ trống: 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
 • Loại trống: Laser đen trắng
 • Mã trống: Drum Epson 5700
 • Nhà cung cấp: HANP (Hàn Quốc)
 • Dùng cho máy in: Epson EPL-5700/ 5800/ 5900/ 6100/ 6200
 • Tuổi thọ trống: 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
 • Loại trống: Laser đen trắng
 • Mã trống: Drum Epson 8700
 • Nhà cung cấp: NEO (Bangladesh)
 • Dùng cho máy in: Epson LP 8700EB
 • Tuổi thọ trống: 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
 • Loại trống: Laser đen trắng
 • Mã trống: Drum Epson 8700
 • Nhà cung cấp: NEO (Bangladesh)
 • Dùng cho máy in: Epson LP 8700EB
 • Tuổi thọ trống: 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
 • Loại trống: Laser đen trắng
 • Mã trống: Drum Epson 2020
 • Nhà cung cấp: HANP (Hàn Quốc)
 • Dùng cho máy in: Epson EPL-2500/ 2020
 • Tuổi thọ trống: 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
 • Loại trống: Laser đen trắng
 • Mã trống: Drum Epson 2020
 • Nhà cung cấp: HANP (Hàn Quốc)
 • Dùng cho máy in: Epson EPL-2500/ 2020
 • Tuổi thọ trống: 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)

170000

Thanh trống máy in Epson EPL-2500/ 2020

Trong kho