Gạt Mực Toshiba - Hoang Minh Office

Hiển thị tất cả 5 kết quả

 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Toshiba 2060
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Toshiba BD-2060/ 2860/ 2870/ 3560/ 3570
 • Tuổi thọ gạt : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Toshiba 163
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Toshiba e-STUDIO 163/ 230/ 182/ 242/ 205/ 255
 • Tuổi thọ gạt : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Toshiba 358
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Toshiba e-STUDIO 358/ 458/ 350/ 450/ 352/ 452
 • Tuổi thọ gạt : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Toshiba 550
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Toshiba e-STUDIO 550/ 555/ 650/ 655/ 720/ 810/ 850
 • Tuổi thọ gạt : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Toshiba 550
 • Nhà cung cấp: Katun
 • Dùng cho máy photo : Toshiba e-STUDIO 550/ 555/ 650/ 655/ 720/ 810/ 850
 • Tuổi thọ gạt : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)

200000

Gạt mực Toshiba E550/ 555/ 650/ 655/ 720/ 810/ 850

Trong kho