Gạt Mực Sharp - Hoang Minh Office

Gạt Mực Sharp

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Hiển thị sản phẩm/trang:
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Sharp 160
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Sharp AR-160/ 161/ 200/ 201
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Sharp 160
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Sharp AR-160/ 161/ 200/ 201
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Sharp 235
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Sharp AR-235/ 270, AR-M236/ 256L
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Sharp 235
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Sharp AR-235/ 270, AR-M236/ 256L
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Sharp 550
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Sharp AR-M550/ 620/ 700
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Sharp 550
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Sharp AR-M550/ 620/ 700
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Sharp 500AT
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Sharp MX-M363U/ 453U/ 503U
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Sharp 500AT
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Sharp MX-M363U/ 453U/ 503U
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)

100000

Gạt mực Sharp MX-M363U/ 453U/ 503U

Trong kho