Gạt Mực Panasonic - Hoang Minh Office

Gạt Mực Panasonic

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Hiển thị sản phẩm/trang:
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Panasonic 1520
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Panasonic DP-1520/ 1820
 • Tuổi thọ gạt : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Panasonic 1520
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Panasonic DP-1520/ 1820
 • Tuổi thọ gạt : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Panasonic 3510
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Panasonic DP-3510/ 4510/ 8035/ 8045/ 8060
 • Tuổi thọ gạt : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Panasonic 3510
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Panasonic DP-3510/ 4510/ 8035/ 8045/ 8060
 • Tuổi thọ gạt : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)

100000

Gạt mực Panasonic DP-3510/ 4510/ 8035/ 8045/ 8060

Trong kho