Chíp Máy In Toshiba - Hoang Minh Office

Chíp Máy In Toshiba

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Hiển thị sản phẩm/trang:
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Toshiba T-1810
 • Dùng cho máy in: Toshiba e-STUDIO 181/ 182/ 211/ 212/ 242
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Toshiba T-1810
 • Dùng cho máy in: Toshiba e-STUDIO 181/ 182/ 211/ 212/ 242
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Toshiba T-2507
 • Dùng cho máy in: Toshiba e-STUDIO 2006/ 2306/ 2506/ 2007/ 2307/ 2507
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Toshiba T-2507
 • Dùng cho máy in: Toshiba e-STUDIO 2006/ 2306/ 2506/ 2007/ 2307/ 2507
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Toshiba  T-4530
 • Dùng cho máy in: Toshiba e-STUDIO 205L/ 255/ 305/ 355/ 455
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Toshiba  T-4530
 • Dùng cho máy in: Toshiba e-STUDIO 205L/ 255/ 305/ 355/ 455
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Toshiba T-2450
 • Dùng cho máy in: Toshiba e-STUDIO 223/ 225/ 243/ 245
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Toshiba T-2450
 • Dùng cho máy in: Toshiba e-STUDIO 223/ 225/ 243/ 245
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Toshiba T-4590C
 • Dùng cho máy in: Toshiba e-STUDIO 256/ 306/ 356/ 456/ 506
 • Dung lượng: 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Toshiba T-4590C
 • Dùng cho máy in: Toshiba e-STUDIO 256/ 306/ 356/ 456/ 506
 • Dung lượng: 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Toshiba T-5070
 • Dùng cho máy in: Toshiba e-STUDIO 257/ 307/ 357/ 457/ 507
 • Dung lượng: 43.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Toshiba T-5070
 • Dùng cho máy in: Toshiba e-STUDIO 257/ 307/ 357/ 457/ 507
 • Dung lượng: 43.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)

120000

Chip máy photo Toshiba e-STUDIO 257/ 307/ 357/ 457/ 507

Trong kho