Chíp Máy In Toshiba

Có tất cả 6 sản phẩm được tìm thấy
Chip máy photo Toshiba e-STUDIO 181/ 182/ 211/ 212/ 242 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Toshiba T-1810
 • Dùng cho máy in : Toshiba e-STUDIO 181/ 182/ 211/ 212/ 242
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Toshiba e-STUDIO 2006/ 2306/ 2506/ 2007/ 2307/ 2507 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Toshiba T-2507
 • Dùng cho máy in : Toshiba e-STUDIO 2006/ 2306/ 2506/ 2007/ 2307/ 2507
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Toshiba e-STUDIO 205L/ 255/ 305/ 355/ 455 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Toshiba  T-4530
 • Dùng cho máy in : Toshiba e-STUDIO 205L/ 255/ 305/ 355/ 455
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Toshiba e-STUDIO 223/ 225/ 243/ 245 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Toshiba T-2450
 • Dùng cho máy in : Toshiba e-STUDIO 223/ 225/ 243/ 245
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Toshiba e-STUDIO 256/ 306/ 356/ 456/ 506 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Toshiba T-4590C
 • Dùng cho máy in : Toshiba e-STUDIO 256/ 306/ 356/ 456/ 506
 • Dung lượng : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Toshiba e-STUDIO 257/ 307/ 357/ 457/ 507 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Toshiba T-5070
 • Dùng cho máy in : Toshiba e-STUDIO 257/ 307/ 357/ 457/ 507
 • Dung lượng : 43.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

120.000 đ

 • Availability: 0 in stock

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office