Chíp Máy In Sharp

Có tất cả 10 sản phẩm được tìm thấy
Tìm kiếm sản phẩm theo:
Chip máy photo Sharp AR-160/ 161/ 163/ 200/ 202/ 205 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp AR-202ST
 • Dùng cho máy in : Sharp AR-160/ 161/ 163/ 200/ 202/ 205
 • Dung lượng : 16.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Sharp AR-235/ 275, AR-M208/ M236/ M276 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp AR-235
 • Dùng cho máy in : Sharp AR-235/ 275, AR-M208/ M236/ M276
 • Dung lượng : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Sharp AR-3020D/ 3820/ 4820/ 5516/ 5520 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp AR020ST
 • Dùng cho máy in : Sharp AR-3020D/ 3820/ 4820/ 5516/ 5520
 • Dung lượng : 16.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Sharp AR-5015/ 5016/ 5220/ 5316 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp AR-016ST
 • Dùng cho máy in : Sharp AR-5015/ 5016/ 5220/ 5316
 • Dung lượng : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Sharp AR-5618/ 5620/ 5623 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp CS-235
 • Dùng cho máy in : Sharp AR-2008d/ 5618/ 5620/ 5623
 • Dung lượng : 16.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

120.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Sharp AR-5625/ 5631, AR-M258/ M318 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp AR-310ST
 • Dùng cho máy in : Sharp AR-5625/ 5631, AR-M258/ M318
 • Dung lượng : 25.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Sharp AR-5726/ 5731, MX-M260/ M310 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp AR312
 • Dùng cho máy in : Sharp AR-5726/ 5731, MX-M260/ M310
 • Dung lượng : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

120.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Sharp AR-M280/ M310/ M350/ M450 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp AR-450ST
 • Dùng cho máy in : Sharp AR-M280/ M310/ M350/ M450
 • Dung lượng : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Sharp AR-M355/ M455, MX-M350n/ M450n , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp AR-355ST
 • Dùng cho máy in : Sharp AR-M355/ M455, MX-M350n/ M450n
 • Dung lượng : 27.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Sharp MX-M363u/ 453u/ 503u/ 623u/ 753u , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp MX-500AT
 • Dùng cho máy in : Sharp MX-M363u/ 453u/ 503u/ 623u/ 753u
 • Dung lượng : 40.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

120.000 đ

 • Availability: 0 in stock

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office