Chíp Máy In Samsung

Có tất cả 30 sản phẩm được tìm thấy
Bộ chip Samsung CLP-300, CLX-2160/ 3160N/ 6110 (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Samsung CLP-300BK/C/Y/M
 • Dùng cho máy in : Samsung CLP-300, CLX-2160/ 3160N/ 6110
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip Samsung CLP-310/ 312/ 315, CLX-3170/ 3175 (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Samsung CLT-409K/C/Y/M
 • Dùng cho máy in : Samsung CLP-310/ 312/ 315, CLX-3170/ 3175
 • Dung lượng : 8.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

300.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip Samsung CLP-320/ 325, CLX-3185/ 3285 (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Samsung CLT-407K/C/Y/M
 • Dùng cho máy in : Samsung CLP-320/ 325, CLX-3185/ 3285
 • Dung lượng : 8.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

300.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip Samsung CLP-350/ 350N (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Samsung CLP-K350A/ C350A/ Y350A/ M350A
 • Dùng cho máy in : Samsung CLP-350/ 350N
 • Dung lượng : 16.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

300.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip Samsung CLP-500/ 550 (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Samsung CLP-500D7K/C/Y/M
 • Dùng cho máy in : Samsung CLP-500/ 550
 • Dung lượng : 28.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

300.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip Samsung CLP-510 (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Samsung CLP-510D7K/C/Y/M
 • Dùng cho máy in : Samsung CLP-510
 • Dung lượng : 28.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

300.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip Samsung CLP-600/ 650 (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Samsung CLP-K600A/ C600A/ Y600A/ M600A
 • Dùng cho máy in : Samsung CLP-600/ 650
 • Dung lượng : 16.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

300.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip Samsung CLP-610/ 660 (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Samsung CLP-C660K/C/Y/M
 • Dùng cho máy in : Samsung CLP-610/ 660
 • Dung lượng : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

300.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Samsung ML-1640/ 1641/ 1642/ 2240/ 2241/ 2242 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Samsung MLT-D108S
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-1640/ 1641/ 1642/ 2240/ 2241/ 2242
 • Dung lượng : 2.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Samsung ML-1660/ 1665/ 1670/ 1860/ 1865/ SCX-3200/ 3205 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Samsung MLT-104S
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-1660/ 1665/ 1670/ 1860/ 1865/ SCX-3200/ 3205
 • Dung lượng : 3.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Samsung ML-1661/ 1666/ 1671/ 1675/ 1861/ 1866/ SCX-3201 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Samsung MLT-D1043S
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-1661/ 1666/ 1671/ 1675/ 1861/ 1866/ SCX-3201
 • Dung lượng : 2.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Samsung ML-1910/ 1915/ 2525/ 2580, SCX-4600/ 4623fn , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Samsung MLT-D105
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-1910/ 1915/ 2525/ 2580, SCX-4600/ 4623fn
 • Dung lượng : 3.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Samsung ML-2150/ 2151/ 2550/ 2551 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Samsung ML-2150D8
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-2150/ 2151/ 2550/ 2551
 • Dung lượng : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Samsung ML-2160/ 2162/ 2165w/ 2168, SCX-3400/ 3405 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Samsung MLT-D101
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-2160/ 2162/ 2165w/ 2168, SCX-3400/ 3405
 • Dung lượng : 2.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Samsung ML-2250/ 2251/ 2252/ 2255 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Samsung ML-2250
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-2250/ 2251/ 2252/ 2255
 • Dung lượng : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Samsung ML-2450/ 2850/ 2851/ 2852 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Samsung ML-D2850B
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-2450/ 2850/ 2851/ 2852
 • Dung lượng : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Samsung ML-2950/ 2951/ 2955/ SCX-4705/ 4726/ 4728 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Samsung MLT-D103
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-2950/ 2951/ 2955/ SCX-4705/ 4726/ 4728
 • Dung lượng : 2.500  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Samsung ML-3050/ 3051, SCX-5330/ 5530 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Samsung ML-D3050A
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-3050/ 3051, SCX-5330/ 5530
 • Dung lượng : 8.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Samsung ML-3470D/ 3471ND , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Samsung ML-D3470A
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-3470D/ 3471ND
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Samsung ML-3560/ 3561N , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Samsung ML-D3560A
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-3560/ 3561N
 • Dung lượng : 12.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Samsung SCX-4200/ SCX-4220 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Samsung SCX-4200D3
 • Dùng cho máy in : Samsung SCX-4200/ SCX-4220
 • Dung lượng : 3.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Samsung SCX-4300/ 4310/ 4315 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Samsung MLT-D109S
 • Dùng cho máy in : Samsung SCX-4300/ 4310/ 4315
 • Dung lượng : 2.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Samsung SCX-4500/ ML-1630 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Samsung SCX-D4500A
 • Dùng cho máy in : Samsung SCX-4500/ ML-1630
 • Dung lượng : 2.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Samsung SCX-4520/ SCX-4720 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Samsung SCX-4720A
 • Dùng cho máy in : Samsung SCX-4520/ SCX-4720
 • Dung lượng : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Samsung SCX-4725

80.000 đ

0 trên 5
Chip máy in Samsung SCX-4725 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Samsung SCX-D4725A
 • Dùng cho máy in : Samsung SCX-4725
 • Dung lượng : 3.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Samsung SCX-4824/ 4828, ML-2855/ 2853D , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Samsung MLT-D209S
 • Dùng cho máy in : Samsung SCX-4824/ 4828, ML-2855/ 2853D
 • Dung lượng : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Samsung SF-560R/ 560RC/ 565PR/ 565RN , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Samsung SF-560RA
 • Dùng cho máy in : Samsung SF-560R/ 560RC/ 565PR/ 565RN
 • Dung lượng : 3.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Samsung SL-K2200/ 2200DN , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Samsung MLT-D707L
 • Dùng cho máy in : Samsung SL-K2200/ 2200DN
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

200.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Samsung SL-M2020w/ 2070w , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Samsung MLT-D111S
 • Dùng cho máy in : Samsung SL-M2020w/ 2070w
 • Dung lượng : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

180.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Samsung SL-M2676n/ M2876hn/ M2626d/ M2826nd , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Samsung MLT-D116L
 • Dùng cho máy in : Samsung SL-M2676n/ M2876hn/ M2626d/ M2826nd
 • Dung lượng : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

180.000 đ

 • Availability: 0 in stock

180000

Chip máy in Samsung SL-M2676n/ M2876hn/ M2626d/ M2826nd

Trong kho

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office