Chíp Máy In Lexmark - Hoang Minh Office

Chíp Máy In Lexmark

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Hiển thị sản phẩm/trang:
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Lexmark 12016SE
 • Dùng cho máy in : Lemark E120
 • Dung lượng : 2.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Lexmark 12016SE
 • Dùng cho máy in : Lemark E120
 • Dung lượng : 2.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Lexmark 12A8400
 • Dùng cho máy in : Lemark E230/ 232/ 238/ 240/ 242/ 330/ 332/ 340/ 342
 • Dung lượng : 3.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Lexmark 12A8400
 • Dùng cho máy in : Lemark E230/ 232/ 238/ 240/ 242/ 330/ 332/ 340/ 342
 • Dung lượng : 3.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Lexmark E260
 • Dùng cho máy in : Lemark E260
 • Dung lượng : 3.500  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Lexmark E260
 • Dùng cho máy in : Lemark E260
 • Dung lượng : 3.500  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)

300000

Chip máy in Lemark E260

Trong kho