Chíp Máy In HP

Có tất cả 39 sản phẩm được tìm thấy
Bộ chip HP Color 1600/ 2600/ 2605/ CM1015/ CM1017 (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 124A
 • Dùng cho máy in : HP Color 1600/ 2600/ 2605/ CM1015/ CM1017
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color CP1025/ CP1025nw/ M175a/ M175nw/ M275nw (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 126A
 • Dùng cho máy in : HP Color CP1025/ CP1025nw/ M175a/ M175nw/ M275nw
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color CP1215/ CP1515/ CP1518/ CM1312 (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 125A
 • Dùng cho máy in : HP Color CP1215/ CP1515/ CP1518/ CM1312
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color CP2020/ CP2025/ CM2320 (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 304A
 • Dùng cho máy in : HP Color CP2020/ CP2025/ CM2320
 • Dung lượng : 15.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color CP4005/ 4005n/ 4005dn (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 642A
 • Dùng cho máy in : HP Color CP4005/ 4005n/ 4005dn
 • Dung lượng : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color CP5225n/ CP5225dn/ M750n/ M750dn (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 650A
 • Dùng cho máy in : HP Color Enterprise CP5225/ CP5525
 • Dung lượng : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color Enterprise CP4020/ CP4025/ CP4525 (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 648A
 • Dùng cho máy in : HP Color Enterprise CP4020/ CP4025/ CP4525
 • Dung lượng : 40.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color LaserJet 3600/ 3800 (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 502A
 • Dùng cho máy in : HP Color LaserJet 3600/ 3800
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color LaserJet 4600/ 4650/ 5500/ 5550 (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 641A
 • Dùng cho máy in : HP Color LaserJet 4600/ 4650/ 5500/ 5550
 • Dung lượng : 48.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

400.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color LaserJet CP3520/ CP3525/ CM3530 (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 504A
 • Dùng cho máy in : HP Color LaserJet CP3520/ CP3525/ CM3530
 • Dung lượng : 40.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color LaserJet Pro M176n/ M177fw (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 130A
 • Dùng cho máy in : HP Color LaserJet Pro M176n/ M177fw
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

250.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color M154a/ M154nw/ M180n/ M181fw (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 204A
 • Dùng cho máy in : HP Color M154a/ M154nw/ M180n/ M181fw
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

300.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color M252n/ M252dw/ M277dn/ M277dw (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 201A
 • Dùng cho máy in : HP Color M252n/ M252dw/ M277dn/ M277dw
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

300.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color M254nw/ M254dw/ M280nw/ M281fdn/ M281fdw (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 202A
 • Dùng cho máy in : HP Color M254nw/ M254dw/ M280nw/ M281fdn/ M281fdw
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

300.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color M375nw/ M451nw/ M451dn/ M475dn (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 305A
 • Dùng cho máy in : HP Color M375nw/ M451nw/ M451dn/ M475dn
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color M452nw/ M452dn/ M477fdn/ M477fdw (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 410A
 • Dùng cho máy in : HP Color M452nw/ M452dn/ M477fdn/ M477fdw
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color M551n/ 551dn/ 551xh (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 507A
 • Dùng cho máy in : HP Color M551n/ 551dn/ 551xh
 • Dung lượng : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color Pro 200 M251/ M276nw (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 131A
 • Dùng cho máy in : HP Color 200 M251/ M276nw
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

300.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP LaserJet Pro CM1415fnw/ CP1525nw (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 128A
 • Dùng cho máy in : HP Color CM1415fnw/ CP1525nw
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

300.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP 5200/ 5200n/ 5200tn/ 5200L (16A) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP Q7516A
 • Dùng cho máy in : HP 5200/ 5200n/ 5200tn/ 5200L
 • Dung lượng : 12.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP 800/ M806dn/ M806dx , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP CF325X
 • Dùng cho máy in : HP 800/ M806dn/ M806dx
 • Dung lượng : 34.500  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP Enterprise M601dn/ M602dn/ M603dn/ M4555 mfp (90A) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP CE390A
 • Dùng cho máy in : HP Enterprise M601dn/ M602dn/ M603dn/ M4555 mfp
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP LaserJet 1160/ 1320/ 3390/ 3392 (49A) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP Q5949A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1160/ 1320/ 3390/ 3392
 • Dung lượng : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP LaserJet 2400/ 2410/ 2420/ 2430 (11A) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP 11A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 2400/ 2410/ 2420/ 2430
 • Dung lượng : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP LaserJet 4200/ 4240/ 4250/ 4350 (42A) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP Q5942A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 4200/ 4240/ 4250/ 4350
 • Dung lượng : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP LaserJet 4300/ 4345/ M4345 mfp (39A/45A) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP Q5945A/ Q1339A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 4300/ 4345/ M4345 mfp
 • Dung lượng : 18.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP LaserJet 9000/ 9040/ 9050 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP Q8543X
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 9000/ 9040/ 9050
 • Dung lượng : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP LaserJet P1005/ P1006/ P1007/ P1008 (35A) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP CB435A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1005/ P1006/ P1007/ P1008
 • Dung lượng : 2.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP LaserJet P1102/ P1102w/ M1132/ M1212nf (85A) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP CE285A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1102/ P1102w/ M1132/ M1212nf
 • Dung lượng : 2.000 trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP LaserJet P1560/ P1566/ P1606/ M1530/ M1536 mfp (78A) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP CE278A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1560/ P1566/ P1606/ M1530/ M1536 mfp
 • Dung lượng : 2.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP LaserJet P2014/ P2015/ M2727 mfp (53A) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP Q7553A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P2014/ P2015/ M2727 mfp
 • Dung lượng : 7.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP LaserJet P2035/ P2055 (05A) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP CE505A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P2035/ P2055, Canon LBP 6300
 • Dung lượng : 2.300  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock

Hiển thị 1–32 / 39

80000

Chip máy in HP LaserJet P2035/ P2055 (05A)

Trong kho

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office