Chíp Máy In Canon - Hoang Minh Office

Hiển thị tất cả 10 kết quả

 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Canon 307 BK/C/Y/M
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 5000/ 5100
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Canon 316 BK/C/Y/M
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 5050/ 5050n/ MF8010/ 8030/ 8050
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Canon 045 BK/C/Y/M
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 611Cn/ 613Cdw/ MF631Cn/ 633Cdw/ 635Cx
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Canon 054 BK/C/Y/M
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 621Cw/ 623Cdw/ MF641Cw/ 643Cdw/ 645Cx
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Canon 329 BK/C/Y/M
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 7010C/ 7018C
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Canon 331 BK/C/Y/M
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 7110Cw/ 7100Cn/ MF8210Cn/ 8280Cw
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Canon 335 BK/C/Y/M
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 841Cdn/ 843Cx
 • Dung lượng : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Canon 322 BK/C/Y/M
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 9100/ 9500/ 9600Cdn
 • Dung lượng : 40.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Canon 319
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 251dw/ 252dw/ 6670dn/ MF411dw/ 416dw
 • Dung lượng : 2.300  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Canon 312
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3050/ 3100b/ 3150
 • Dung lượng : 2.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)

80000

Chip máy in Canon LBP 3050/ 3100b/ 3150

Trong kho