Trục Từ

Có tất cả 65 sản phẩm được tìm thấy
Tìm kiếm sản phẩm theo:
Trục lông máy in Canon LPB 5050/ 5050N/ MF8010/ 8030/ 8050 (CRG-316) , .
 • Loại trục : Trục lông laser màu
 • Mã hàng : MR Canon 316
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LPB 5050/ 5050N/ MF8010/ 8030/ 8050
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục lông máy in HP Color CP1215/ CP1515/ CM1312 (125A) , .
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 125A
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP Color CP1215/ CP1515/ CM1312
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục transfer máy in Brother HL-L2300/ L2360/ L2361/ L2321/ L2366/ MFC-L2701 (TN2385) , .
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Brother TN2385
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Brother HL-L2300/ L2360/ L2361/ L2321/ L2366/ MFC-L2701
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

60.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục từ máy in Brother HL-2030/ 2050, DCP-7010/ MFC-7220/ 7420/ 7820n (TN2025) , .
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Brother TN2025
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Brother HL-2030/ 2050, DCP-7010/ MFC-7220/ 7420/ 7820n
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

80.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục từ máy in Brother HL-2130/ 2240/ DCP-7060/ MFC-7360/ 7470/ 7860 (TN2280) , .
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Brother TN2280
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Brother HL-2130/ 2240/ DCP-7060/ MFC-7360/ 7470/ 7860
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

80.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục từ máy in Brother HL-2140/ 2150N/ 2170W/ DCP-7030/ 7040/ MFC-7340/ 7450/ 7840N (TN2130) , .
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Brother TN2130
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Brother HL-2140/ 2150N/ 2170W/ DCP-7030/ 7040/ MFC-7340/ 7450/ 7840N
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

80.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục từ máy in Canon LBP 1210 (EP-25) , .
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Canon EP-25
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 1210
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục từ máy in Canon LBP 251dw/ 252dw/ 6300/ 6650/ 6670/ MF5840/ 5850 (CRG-319) , .
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Canon 319
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 251dw/ 252dw/ 6300/ 6650/ 6670/ MF5840/ 5850
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục từ máy in Canon LBP 2900/ 3000 (CRG-303) , .
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Canon 303
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 2900/ 3000
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục từ máy in Canon LBP 3050/ 3100B/ 3150 (CRG-312) , .
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Canon 312
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3050/ 3100B/ 3150
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục từ máy in Canon LBP 3115/ 3250 (CRG-313) , .
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Canon 313
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3115/ 3250
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục từ máy in Canon LBP 3300/ 3360 (CRG-308) , .
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Canon 308
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3300/ 3360
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục từ máy in Canon LBP 3410/ 3460 (CRG-110) , .
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Canon 110
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3410/ 3460
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục từ máy in Canon LBP 3500/ 3900/ 5250/ 5350 (CRG-309) , .
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Canon 309
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3500/ 3900/ 5250/ 5350
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

80.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục từ máy in Canon LBP 470/ 1000/ 1310 (EP-32) , .
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Canon EP-32
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 470/ 1000/ 1310
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục từ máy in Canon LBP 5050/ 5050N/ MF8010/ 8030/ 8050 (CRG-316) , .
 • Loại trục : Trục từ laser màu
 • Mã hàng : MR Canon 316
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 5050/ 5050N/ MF8010/ 8030/ 8050
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

60.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục từ máy in Canon LBP 6000/ 6030/ MF3010AE (CRG-325) , .
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Canon 325
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 6000/ 6030/ MF3010AE
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục từ máy in Canon LBP 6200D/ 6230DN (CRG-326) , .
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Canon 326
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 6200D/ 6230DN
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục từ máy in Canon LBP 6700dn/ 6750dn (CRG-324) , .
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Canon 324
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 6700dn/ 6750dn
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục từ máy in Canon LBP 850/ 880/ 910/ 1610/ 1810 (EP-62) , .
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Canon EP-62
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 850/ 880/ 910/ 1610/ 1810
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

80.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục từ máy in Canon MF211/ 215/ 217w/ 221d/ 226dn/ 229dw/ LBP 151dw (CRG-337) , .
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Canon 337
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon MF211/ 215/ 217w/ 221d/ 226dn/ 229dw/ LBP 151dw
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục từ máy in Canon MF4450/ 4700/ 4750/ 4800/ 4820D/ 4870DN/ D520/ L170 (CRG-328) , .
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Canon 328
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon MF4450/ 4700/ 4750/ 4800/ 4820D/ 4870DN/ D520/ L170
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục từ máy in HP 1010/ 1018/ 1020/ 3015/ 3050/ M1319F/ M1005 (12A) , .
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 12A
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP 1010/ 1018/ 1020/ 3015/ 3050/ M1319F/ M1005
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục từ máy in HP Color CP1020/ CP1025 (126A) , .
 • Loại trục : Trục từ laser màu
 • Mã hàng : MR HP 126A
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP Color CP1020/ CP1025
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

60.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục từ máy in HP LaserJet 1000/ 1200 (15A) , .
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 15A
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1000/ 1200
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục từ máy in HP LaserJet 1320/ 1160/ 3390/ 3392 (49A) , .
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 49A
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1320/ 1160/ 3390/ 3392
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục từ máy in HP LaserJet 2100/ 2200 (96A) , .
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 96A
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 2100/ 2200
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục từ máy in HP LaserJet 2400/ 2410/ 2420/ 2430 (11A) , .
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 11A
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 2400/ 2410/ 2420/ 2430
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục từ máy in HP LaserJet 4000/ 4050/ 4100 (27A) , .
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 27A
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 4000/ 4050/ 4100
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục từ máy in HP LaserJet 4200/ 4300/ 4250/ 4350 (39A) , .
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 39A
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 4200/ 4300/ 4250/ 4350
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

100.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục từ máy in HP LaserJet 5000/ 5100 (29X) , .
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 29X
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 5000/ 5100
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

80.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục từ máy in HP LaserJet 5200 (16A) , .
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 16A
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 5200
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

80.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng

Hiển thị 1–32 / 65

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office