Trục Cao Su

Có tất cả 46 sản phẩm được tìm thấy
Tìm kiếm sản phẩm theo:
Trục sạc máy photo Ricoh MP C3500/ C4000/ C6000/ C7500/ Pro C651/ C751/ C900 , , .
 • Loại trục : Trục sạc photocopy màu
 • Mã hàng : Charge Roller Ricoh C7500
 • Nhà cung cấp: Nhật (Origin)
 • Dùng cho máy photo : Ricoh MP C3500/ C4000/ C6000/ C7500/ Pro C651/ C751/ C900
 • Tuổi thọ trục : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

550.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục sạc máy photo Ricoh MP C2000/ C2500/ C3500/ C4500 , .
 • Loại trục : Trục sạc photocopy màu
 • Mã hàng : Charge Roller Ricoh C2500
 • Nhà cung cấp: Nhật (Origin)
 • Dùng cho máy photo : Ricoh MP C2000/ C2500/ C3500/ C4500
 • Tuổi thọ trục : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

550.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục sạc máy photo Ricoh Aficio 2015/ 2018, MP1900/ 2000/ 2501 , , .
 • Loại trục : Trục sạc photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Ricoh 1230D
 • Nhà cung cấp: Nhật (Origin)
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio 2015/ 2018, MP1900/ 2000/ 2501
 • Tuổi thọ trục : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

350.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục sạc máy photo Ricoh Aficio 2015/ 2018, MP1900/ 2000/ 2501 , , .
 • Loại trục : Trục sạc photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Ricoh 1230D
 • Nhà cung cấp: Siêu thanh
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio 2015/ 2018, MP1900/ 2000/ 2501
 • Tuổi thọ trục : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

550.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục sạc máy photo Ricoh Aficio 1035/ 1045/ 2035/ 2045/ MP4000/ 4001/ 5000/ 5001 , , .
 • Loại trục : Trục sạc photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Ricoh 3205D
 • Nhà cung cấp: Siêu thanh
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio 1035/ 1045/ 2035/ 2045/ MP4000/ 4001/ 5000/ 5001
 • Tuổi thọ trục : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

450.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục sạc máy photo Ricoh Aficio 1035/ 1045/ 2035/ 2045/ MP4000/ 4001/ 5000/ 5001 , , .
 • Loại trục : Trục sạc photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Ricoh 3205D
 • Nhà cung cấp: Siêu thanh
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio 1035/ 1045/ 2035/ 2045/ MP4000/ 4001/ 5000/ 5001
 • Tuổi thọ trục : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

600.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục sạc máy photo Ricoh Aficio 1022/ 1027/ 2027/ 2032/ MP2852/ MP3352 , , .
 • Loại trục : Trục sạc photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Ricoh 2120D
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio 1022/ 1027/ 2027/ 2032/ MP2852/ MP3352
 • Tuổi thọ trục : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

450.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục cao su máy in Xerox Phaser 3124/ 3125/ 3117 , .
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Xerox 3124
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Xerox Phaser 3124/ 3125/ 3117
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

40.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục cao su máy in Xerox Phaser 3120/ 3420/ 3450 , .
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Xerox 3120
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Xerox Phaser 3120/ 3420/ 3450
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

70.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục cao su máy in Xerox Phaser 3115/ 3116/ 3120/ 3121/ 3130 , .
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Xerox 3115
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Xerox Phaser 3115/ 3116/ 3120/ 3121/ 3130
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục cao su máy in Xerox DocuPrint P225d/ 225db/ 265dw/ M225dw/ 225z/ 265z , .
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Xerox CT202330
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuPrint P225d/ 225db/ 265dw/ M225dw/ 225z/ 265z
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

40.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục cao su máy in Xerox DocuPrint P115w/ M115b/ M115fw/ M115w , .
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Xerox CT202137
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuPrint P115w/ M115b/ M115fw/ M115w
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

40.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục cao su máy in Samsung SL-M2020W/ 2070W (D111S) , .
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Samsung D111S
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Samsung SL-M2020W/ 2070W
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục cao su máy in Samsung ML-3050/ 3470, SCX-5330/ 5530 , .
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Samsung 3050
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-3050/ 3470, SCX-5330/ 5530
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục cao su máy in Samsung ML-2160/ 2161/ 2165/ 2168, SCX-3401/ 3405 (D101S) , .
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Samsung D101S
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-2160/ 2161/ 2165/ 2168, SCX-3401/ 3405
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

30.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục cao su máy in Samsung ML-2150/ 2151/ 2550/ 2551 , .
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Samsung 2150
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-2150/ 2151/ 2550/ 2551
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

70.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục cao su máy in Samsung ML-1910/ 2850, SCX-4600/ 4601/ 4623/ 4824 (D105L) , .
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Samsung D105L
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-1910/ 2850, SCX-4600/ 4601/ 4623/ 4824
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

40.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục cao su máy in Samsung ML-1640/ 2240 (D108S) , .
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Samsung D108S
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-1640/ 2240
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

40.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục cao su máy in Samsung ML-1630/ 1666/ 1660, SCX-3200/ 3201 (D1043S) , .
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Samsung D1043S
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-1630/ 1666/ 1660, SCX-3200/ 3201
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục cao su máy in Samsung ML-1610/ 2010/ 1640/ 2240/ 2510, SCX- 4321/ 4521F (D1610D2) , .
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Samsung D1610D2
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-1610/ 2010/ 1640/ 2240/ 2510, SCX- 4321/ 4521F
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

40.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục cao su máy in Samsung ML-1520/ 1710/ 1750, SCX-4100/ 4216F (1710D3) , .
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Samsung 1710D3
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-1520/ 1710/ 1750, SCX-4100/ 4216F
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục cao su máy in Lexmark X215 , .
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Lexmark X215
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Lexmark X215
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục cao su máy in Lexmark E120 , .
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Lexmark E120
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Lexmark E120
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

60.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục cao su máy in HP LaserJet Pro M402N/ M402D/ M402DN/ M426FDW (26A) , .
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller HP 26A
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet Pro M402N/ M402D/ M402DN/ M426FDW
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

40.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục cao su máy in HP LaserJet Pro M227fdw/ M203dn/ M203dw (30A) , .
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller HP 30A
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet Pro M227fdw/ M203dn/ M203dw
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

30.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục cao su máy in HP LaserJet P1505/ 1515/ 1522/ 1319/ M1120 (36A) , .
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller HP 36A
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1505/ 1515/ 1522/ 1319/ M1120
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

30.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục cao su máy in HP LaserJet P1102/ P1102W/ M1132/ M1212NF (85A) , .
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller HP 85A
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1102/ P1102W/ M1132/ M1212NF
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

30.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục cao su máy in HP LaserJet P1005/ P1006/ P1007/ P1008 (35A) , .
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller HP 35A
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1005/ P1006/ P1007/ P1008
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

30.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục cao su máy in HP LaserJet M401D/ 401N/ 401DN/ M425 series (80A) , .
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller HP 80A
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M401D/ 401N/ 401DN/ M425 series
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

30.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục cao su máy in HP LaserJet M127NF/ M125A/ M201N/ 201DW/ M225DW (83A) , .
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller HP 83A
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M127NF/ M125A/ M201N/ 201DW/ M225DW
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

30.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục cao su máy in HP LaserJet M102a/ M102w/ M130a/ M130fn (17A) , .
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller HP 17A
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M102a/ M102w/ M130a/ M130fn
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

200.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Trục cao su máy in HP LaserJet 5000/ 5100 (29X) , .
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller HP 29X
 • Nhà cung cấp: Ascend (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 5000/ 5100
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

60.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng

Hiển thị 1–32 / 46

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office