Gạt Từ/ Gạt Nhỏ

Có tất cả 60 sản phẩm được tìm thấy
Tìm kiếm sản phẩm theo:
Gạt từ Brother HL-1111/ 1201/ DCP-1511/ 1601/ MFC-1811/ 1916NW , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Brother 1010
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Brother HL-1111/ 1201/ DCP-1511/ 1601/ MFC-1811/ 1916NW
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

35.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Brother HL-2030/ 2050, DCP-7010/ MFC-7220/ 7420/ 7820n , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Brother 2025
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Brother HL-2030/ 2050, DCP-7010/ MFC-7220/ 7420/ 7820n
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

35.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Brother HL-2130/ 2240/ DCP-7060/ MFC-7360/ 7470/ 7860 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Brother 2280
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Brother HL-2130/ 2240/ DCP-7060/ MFC-7360/ 7470/ 7860
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

35.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Brother HL-2140/ 2150n/ 2170w/ DCP-7030/ 7040/ MFC-7340/ 7450/ 7840n , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Brother 2130
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Brother HL-2140/ 2150N/ 2170W/ DCP-7030/ 7040/ MFC-7340/ 7450/ 7840N
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

35.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Brother HL-L2300/ 2321/ 2360/ 2361/ 2366/ MFC-L2700/ 2701 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Brother 2385
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Brother HL-L2300/ 2321/ 2360/ 2361/ 2366/ MFC-L2700/ 2701
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

35.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Canon LBP 1210

30.000 đ

0 trên 5
Gạt từ Canon LBP 1210 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 1210
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 1210
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Canon LBP 251dw/ 252dw/ 253x/ 6670dn/ 6680x , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 251/ 252
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 251dw/ 252dw/ 6300/ 6650/ 6670/ MF5840/ 5850
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Canon LBP 2900/ 3000

30.000 đ

0 trên 5
Gạt từ Canon LBP 2900/ 3000 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 2900
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 2900/ 3000
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Canon LBP 3050/ 3100B/ 3150 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 3050
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3050/ 3100B/ 3150
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Canon LBP 3300/ 3360

30.000 đ

0 trên 5
Gạt từ Canon LBP 3300/ 3360 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 3300
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3300/ 3360
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Canon LBP 3500/ 3900/ 3970 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 3500
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3500/ 3900/ 3970
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Canon LBP 5000/ 5100

50.000 đ

0 trên 5
Gạt từ Canon LBP 5000/ 5100 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser màu
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 5000/ 5100
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 5000/ 5100
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Canon LBP 6000/ 6030/ 6030w/ MF3010ae , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 6030
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 6000/ 6030/ MF3010AE
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Canon LBP 6200d/ 6230dn/ 6230dw , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 6230
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 6200d/ 6230dn/ 6230dw
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Canon LBP 800/ 810/ 1120 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 1120
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 800/ 810/ 1120
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Canon LBP 8780x/ 8100n/ 6780x , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 333
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 8780x/ 8100n/ 6780x
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Canon MF211/ 215/ 217w/ 221d/ 226dn/ 229dw/ LBP 151dw , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 337
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon MF211/ 215/ 217w/ 221d/ 226dn/ 229dw/ LBP 151dw
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Canon MF4450/ 4750/ 4800/ 4820d/ 4870dn , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 328
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon MF4450/ 4750/ 4800/ 4820d/ 4870dn
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ HP 1010/ 1018/ 1020/ 3015/ 3050/ M1319F/ M1005 (12A) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade HP 12A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP 1010/ 1018/ 1020/ 3015/ 3050/ M1319F/ M1005
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ HP Color 1600/ 2600n

40.000 đ

0 trên 5
Gạt từ HP Color 1600/ 2600n , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser màu
 • Mã hàng : Doctor Blade HP 124A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP Color 1600/ 2600n
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

40.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ HP Color CP1020/ CP1025/ CP1025nw , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser màu
 • Mã hàng : Doctor Blade HP 126A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP Color CP1020/ CP1025/ CP1025nw
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

35.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ HP Color LaserJet 5500/ 5550 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser màu
 • Mã hàng : Doctor Blade HP 5500
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP Color LaserJet 5500/ 5550
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ HP LaserJet 1000/ 1200 (15A) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade HP 1200
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1000/ 1200
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ HP LaserJet 1100/ 3200 (92A) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade HP 92A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1100/ 3200
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ HP LaserJet 1160/ 1320/ 3390/ 3392 (49A) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade HP 49A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1160/ 1320/ 3390/ 3392
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ HP LaserJet 1300

30.000 đ

0 trên 5
Gạt từ HP LaserJet 1300 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade HP 1300
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1300
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ HP LaserJet 4200/ 4300/ 4250/ 4350 (42A) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade HP 4200
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 4200/ 4300/ 4250/ 4350
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ HP LaserJet 5000/ 5100 (29X) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade HP 5100
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 5000/ 5100
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

35.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ HP LaserJet 5200/ 5200n/ 5200tn/ 5200L (16A) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade HP 16A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 5200/ 5200n/ 5200tn/ 5200L
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ HP LaserJet 9000/ 9040/ 9050 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade HP 9000
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 9000/ 9040/ 9050
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ HP LaserJet P1005/ P1006/ P1007/ P1008 (35A) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade HP 35A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1005/ P1006/ P1007/ P1008
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ HP LaserJet P1102/ P1102w/ M1132/ M1212nf (85A) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade HP 85A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1102/ P1102w/ M1132/ M1212nf
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock

Hiển thị 1–32 / 60

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office