Gạt Từ

Có tất cả 59 sản phẩm được tìm thấy
Tìm kiếm sản phẩm theo:
Gạt từ máy in Brother HL-1111/ 1201/ DCP-1511/ 1601/ MFC-1811/ 1916NW (TN1010) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Brother TN1010
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Brother HL-1111/ 1201/ DCP-1511/ 1601/ MFC-1811/ 1916NW
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

35.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in Brother HL-2030/ 2050, DCP-7010/ MFC-7220/ 7420/ 7820n (TN2025) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Brother TN2025
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Brother HL-2030/ 2050, DCP-7010/ MFC-7220/ 7420/ 7820n
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

35.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in Brother HL-2130/ 2240/ DCP-7060/ MFC-7360/ 7470/ 7860 (TN2280) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Brother TN2280
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Brother HL-2130/ 2240/ DCP-7060/ MFC-7360/ 7470/ 7860
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

35.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in Brother HL-2140/ 2150N/ 2170W/ DCP-7030/ 7040/ MFC-7340/ 7450/ 7840N (TN2130) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Brother TN2130
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Brother HL-2140/ 2150N/ 2170W/ DCP-7030/ 7040/ MFC-7340/ 7450/ 7840N
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

35.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in Canon LBP 1210 (EP-25) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon EP-25
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 1210
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in Canon LBP 251dw/ 252dw/ 6300/ 6650/ 6670/ MF5840/ 5850 (CRG-319) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 319
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 251dw/ 252dw/ 6300/ 6650/ 6670/ MF5840/ 5850
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in Canon LBP 2900/ 3000 (CRG-303) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 303
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 2900/ 3000
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in Canon LBP 3050/ 3100B/ 3150 (CRG-312) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 312
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3050/ 3100B/ 3150
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in Canon LBP 3300/ 3360 (CRG-308) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 308
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3300/ 3360
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in Canon LBP 3410/ 3460 (CRG-110) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 110
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3410/ 3460
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in Canon LBP 3500/ 3900/ 5250/ 5350 (CRG-309) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 309
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3500/ 3900/ 5250/ 5350
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

40.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in Canon LBP 5000/ 5100 (CRG-307) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser màu
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 307
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 5000/ 5100
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

40.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in Canon LBP 5700/ 5800/ 2170/ 2810 (EP-86) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser màu
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon EP-86
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 5700/ 5800/ 2170/ 2810
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

40.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in Canon LBP 6000/ 6030/ MF3010AE (CRG-325) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 325
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 6000/ 6030/ MF3010AE
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in Canon LBP 6200D/ 6230DN (CRG-326) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 326
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 6200D/ 6230DN
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in Canon LBP 800/ 810/ 1120 (EP-22) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon EP-22
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 800/ 810/ 1120
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in Canon LBP 850/ 880/ 910/ 1610/ 1810 (EP-62) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon EP-62
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 850/ 880/ 910/ 1610/ 1810
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

35.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in Canon MF211/ 215/ 217w/ 221d/ 226dn/ 229dw/ LBP 151dw (CRG-337) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 337
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon MF211/ 215/ 217w/ 221d/ 226dn/ 229dw/ LBP 151dw
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in HP 1010/ 1018/ 1020/ 3015/ 3050/ M1319F/ M1005 (12A) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade HP 12A
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP 1010/ 1018/ 1020/ 3015/ 3050/ M1319F/ M1005
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in HP Color 1600/ 2600/ 2605/ CM1017 (124A) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser màu
 • Mã hàng : Doctor Blade HP 124A
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP Color 1600/ 2600/ 2605/ CM1017
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

40.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in HP Color CP1020/ CP1025 (126A) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser màu
 • Mã hàng : Doctor Blade HP 126A
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP Color CP1020/ CP1025
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

35.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in HP Color LaserJet 5500/ 5550 (645A) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser màu
 • Mã hàng : Doctor Blade HP 645A
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP Color LaserJet 5500/ 5550
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

40.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in HP LaserJet 1000/ 1200 (15A) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade HP 15A
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1000/ 1200
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in HP LaserJet 1100/ 3200 (92A) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade HP 92A
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1100/ 3200
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in HP LaserJet 2400/ 2410/ 2420/ 2430 (11A) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade HP 11A
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 2400/ 2410/ 2420/ 2430
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in HP LaserJet 4200/ 4300/ 4250/ 4350 (39A) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade HP 39A
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 4200/ 4300/ 4250/ 4350
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in HP LaserJet 5000/ 5100 (29X) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade HP 29X
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 5000/ 5100
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

35.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in HP LaserJet 5200 (16A) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade HP 16A
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 5200
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

40.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in HP LaserJet M102a/ M102w/ M130a/ M130fn (17A) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade HP 17A
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M102a/ M102w/ M130a/ M130fn
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in HP LaserJet M127NF/ M125A/ M201N/ 201DW/ M225DW (83A) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade HP 83A
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M127NF/ M125A/ M201N/ 201DW/ M225DW
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in HP LaserJet M402N/ M402D/ M402DN/ M426FDW (26A) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade HP 26A
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M402N/ M402D/ M402DN/ M426FDW
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ máy in HP LaserJet P1005/ P1006/ P1007/ P1008 (35A) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade HP 35A
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1005/ P1006/ P1007/ P1008
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock

Hiển thị 1–32 / 59

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office