Bao Lụa

Có tất cả 37 sản phẩm được tìm thấy
Tìm kiếm sản phẩm theo:
Bao lụa sấy máy in Brother HL-5440/ 5450/ 5470, MFC-8510/ 8910 (TN3380) , .
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film Brother TN3380
 • Dùng cho máy in : Brother HL-5440/ 5450/ 5470, MFC-8510/ 8910
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

450.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy in Canon LBP 251dw/ 252dw/ 6300/ 6650/ 6670/ MF5840/ 5850 (CRG-319) , .
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film Canon 319
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 251dw/ 252dw/ 6300/ 6650/ 6670/ MF5840/ 5850
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy in Canon LBP 2900/ 3000 (CRG-303) , .
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film Canon 303
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 2900/ 3000
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy in Canon LBP 3050/ 3100B/ 3150/ 6000/ MF3010AE (CRG-312, 325) , .
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film Canon 312/ 325
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3050/ 3100B/ 3150/ 6000/ MF3010AE
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy in Canon LBP 3115/ 3250 (CRG-313) , .
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film Canon 313
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3115/ 3250
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

80.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy in Canon LBP 3300/ 3360 (CRG-308) , .
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film Canon 308
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3300/ 3360
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

80.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy in Canon LBP 5000/ 5100 (CRG-307) , .
 • Loại bao lụa : Laser màu
 • Mã hàng : Fuser Film Canon 307
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 5000/ 5100
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

200.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy in Canon LBP 5050/ 5050N/ MF8010/ 8030/ 8050 (CRG-316) , .
 • Loại bao lụa : Laser màu
 • Mã hàng : Fuser Film Canon 316
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 5050/ 5050N/ MF8010/ 8030/ 8050
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy in Canon LBP 6000/ 6030/ MF3010AE (CRG-325) , .
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film Canon 325
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 6000/ 6030/ MF3010AE
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy in Canon LBP 6200D/ 6230DN (CRG-326) , .
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film Canon 326
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 6200D/ 6230DN
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy in Canon LBP 7110Cw/ 7100Cn/ MF8210Cn/ 8280Cw (CRG-331) , .
 • Loại bao lụa : Laser màu
 • Mã hàng : Fuser Film Canon 331
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 7110Cw/ 7100Cn/ MF8210Cn/ 8280Cw
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

200.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy in Canon LBP 840/ 910/ 1610/ 3500/ 3900/ 3970 (EP-62) , .
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film Canon EP-62
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 840/ 910/ 1610/ 3500/ 3900/ 3970
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

80.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy in Canon MF211/ 215/ 217w/ 221d/ 226dn/ 229dw/ LBP 151dw (CRG-337) , .
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film Canon 337
 • Dùng cho máy in : Canon MF211/ 215/ 217w/ 221d/ 226dn/ 229dw/ LBP 151dw
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy in HP Color 1600/ 2600/ CP2025/ CM2320 (124A, 304A) , .
 • Loại bao lụa : Laser màu
 • Mã hàng : Fuser Film HP 124A/ 304A
 • Dùng cho máy in : HP Color 1600/ 2600/ CP2025/ CM2320
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

200.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy in HP Color CP1020/ CP1025 (126A) , .
 • Loại bao lụa : Laser màu
 • Mã hàng : Fuser Film HP 126A
 • Dùng cho máy in : HP Color CP1020/ CP1025
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

200.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy in HP Color CP1215/ CP1515/ CP1525/ CM1312/ CM1415 (125A, 128A) , .
 • Loại bao lụa : Laser màu
 • Mã hàng : Fuser Film HP 125A/ 128A
 • Dùng cho máy in : HP Color CP1215/ CP1515/ CP1525/ CM1312/ CM1415
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy in HP LaserJet 1522N/ 1522NF/ P1505 (36A) , .
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 36A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1522N/ 1522NF/ P1505
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

200.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy in HP LaserJet 4300 (39A) , .
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 39A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 4300
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

300.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy in HP LaserJet 5000/ 5100 (29X) , .
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 29X
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 5000/ 5100
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

100.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy in HP LaserJet HP 1010/ 1018/ 1020/ 3015/ 3050/ M1319F/ M1005 (12A) , .
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 12A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet HP 1010/ 1018/ 1020/ 3015/ 3050/ M1319F/ M1005
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy in HP LaserJet M102a/ M102w/ M130a/ M130fn (17A) , .
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 17A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M102a/ M102w/ M130a/ M130fn
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

40.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy in HP Laserjet M127NF/ M125A/ M201N/ 201DW/ M225DW (83A) , .
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 83A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M127NF/ M125A/ M201N/ 201DW/ M225DW
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

100.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy in HP LaserJet M401D/ 401N/ 401DN/ M425 series (80A) , .
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 80A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M401D/ 401N/ 401DN/ M425 series
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

350.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy in HP LaserJet M402N/ M402D/ M402DN/ M426FDW (26A) , .
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 26A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M402N/ M402D/ M402DN/ M426FDW
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

100.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy in HP LaserJet M4555MFP/ 600/ M601/ M602/ M603 (90A) , .
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 90A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M4555MFP/ 600/ M601/ M602/ M603
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

400.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy in HP LaserJet P1005/ P1006/ P1007 (35A) , .
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 35A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1005/ P1006/ P1007
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

60.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy in HP LaserJet P1102/ P1102W/ M1132/ M1212NF (85A) , .
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 85A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1102/ P1102W/ M1132/ M1212NF
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

80.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy in HP LaserJet P2035/ P2055 (05A) , .
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 05A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P2035/ P2055
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

60.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy in HP LaserJet P3015/ P3016/ Pro M521 MFP (55A) , .
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 55A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P3015/ P3016/ Pro M521 MFP
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

100.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy in HP LaserJet Pro M227fdw/ M203dn/ M203dw (30A) , .
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 30A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet Pro M227fdw/ M203dn/ M203dw
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

80.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy photo Canon iR1018/ iR1022/ iR1024 , .
 • Loại bao lụa : Photocopy đen trắng
 • Nhà cung cấp : CET
 • Dùng cho máy photo : Canon iR1018/ iR1022/ iR1024
 • Số bản in : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

350.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bao lụa sấy máy photo Canon iR2016/ iR2020/ iR2318/ 2420/ 2422L , .
 • Loại bao lụa : Photocopy đen trắng
 • Nhà cung cấp : Japan Origin
 • Dùng cho máy photo : Canon iR2016/ iR2020/ iR2318/ 2420/ 2422L
 • Số bản in : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

200.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng

Hiển thị 1–32 / 37

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office