Gạt Mực Máy Photo

Có tất cả 41 sản phẩm được tìm thấy
Tìm kiếm sản phẩm theo:
Gạt mực máy photo Canon iR1018/ iR1022/ iR1024 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon NPG-32
 • Nhà cung cấp: CET (Trung Quốc)
 • Dùng cho máy photo : Canon iR1018/ iR1022/ iR1024
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

80.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Canon iR1600/ 2016/ 2020/ 2022 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon NPG-28
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy photo : Canon iR1600/ 2016/ 2020/ 2022
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

80.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Canon iR1600/ 2016/ 2020/ 2022 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon NPG-28
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy photo : Canon iR1600/ 2016/ 2020/ 2022
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

80.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Canon iR2520/ 2530/ 2535 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon NPG-50
 • Nhà cung cấp: CET (Trung Quốc)
 • Dùng cho máy photo : Canon iR2520/ 2530/ 2535
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

100.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Fuji-Xerox DC-156/ 186/ 236/ 286 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Xerox CT200401
 • Nhà cung cấp: CET (Trung Quốc)
 • Dùng cho máy photo : Fuji-Xerox DC-156/ 186/ 236/ 286
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

100.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Konica Minolta Bizhub 360/ 420/ 500/ 501 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Minolta TN-511
 • Nhà cung cấp: CET (Trung Quốc)
 • Dùng cho máy photo : Konica Minolta Bizhub 360/ 420/ 500/ 501
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

250.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Konica Minolta Bizhub 600/ 750 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Minolta 750
 • Nhà cung cấp: CET (Trung Quốc)
 • Dùng cho máy photo : Konica Minolta Bizhub 600/ 750
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Konica Minolta Bizhub C451/ C550/ C650 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy màu
 • Mã hàng : Cleaning Blade Minolta C550
 • Nhà cung cấp: CET (Trung Quốc)
 • Dùng cho máy photo : Konica Minolta Bizhub C451/ C550/ C650
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

180.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Konica Minolta Bizhub C452/ C552/ C652 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy màu
 • Mã hàng : Cleaning Blade Minolta C452
 • Nhà cung cấp: CET (Trung Quốc)
 • Dùng cho máy photo : Konica Minolta Bizhub C452/ C552/ C652
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

180.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Konica Minolta Bizhub Pro C5500/ C5501 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy màu
 • Mã hàng : Cleaning Blade Minolta C5500
 • Nhà cung cấp: CET (Trung Quốc)
 • Dùng cho máy photo : Konica Minolta Bizhub Pro C5500/ C5501
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

350.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Konica Minolta Di152/ 1611/ 2510, Bizhub 250/ 350 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Minolta TN-114
 • Nhà cung cấp: CET (Trung Quốc)
 • Dùng cho máy photo : Konica Minolta Di152/ 1611/ 2510, Bizhub 250/ 350
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

80.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Konica Minolta Di152/ Di183/ Bizhub 162/ 163 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Minolta TN-114
 • Nhà cung cấp: Katun (Mỹ)
 • Dùng cho máy photo : Konica Minolta Di152/ Di183/ Bizhub 162/ 163
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

250.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Kyocera Mita KM-1620/ 1635/ 2035/ 2540 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Kyocera TK-410
 • Nhà cung cấp: CET (Trung Quốc)
 • Dùng cho máy photo : Kyocera Mita KM-1620/ 1635/ 2035/ 2540
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

80.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Panasonic DP-1520/ 1820 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Panasonic 1520
 • Nhà cung cấp: CET (Trung Quốc)
 • Dùng cho máy photo : Panasonic DP-1520/ 1820
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

100.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Panasonic DP-3510/ 4510/ 8035/ 8045/ 8060 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Panasonic 3510
 • Nhà cung cấp: CET (Trung Quốc)
 • Dùng cho máy photo : Panasonic DP-3510/ 4510/ 8035/ 8045/ 8060
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

100.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Ricoh Aficio 1013/ 1515, MP161F/ 171F/ 201SPF , , .
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Ricoh 1515
 • Nhà cung cấp: CET (Trung Quốc)
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio 1013/ 1515, MP161F/ 171F/ 201SPF
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

80.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Ricoh Aficio 1015/ 1018/ 2015/ 2018, MP1800/ 2500 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Ricoh 1015
 • Nhà cung cấp: Nhật (Origin)
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio 1015/ 1018/ 2015/ 2018, MP1800/ 2500
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

200.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Ricoh Aficio 1015/ 1018/ 2015/ 2018, MP1800/ 2500 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Ricoh 1015
 • Nhà cung cấp: CET (Trung Quốc)
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio 1015/ 1018/ 2015/ 2018, MP1800/ 2500
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

80.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Ricoh Aficio 1015/ 1018/ 2015/ 2018, MP1800/ 2500 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Ricoh 1015
 • Nhà cung cấp: Chính Hãng
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio 1015/ 1018/ 2015/ 2018, MP1800/ 2500
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

300.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Ricoh Aficio 1022/ 1027/ 3025/ 3030, MP2510/ 2852 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Ricoh 1022
 • Nhà cung cấp: CET (Trung Quốc)
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio 1022/ 1027/ 3025/ 3030,  MP2510/ 2852
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

80.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Ricoh Aficio 1022/ 1027/ 3025/ 3030, MP2510/ 2852 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Ricoh 1022
 • Nhà cung cấp: Katun (Mỹ)
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio 1022/ 1027/ 3025/ 3030,  MP2510/ 2852
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

250.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Ricoh Aficio 1035/ 1045/ 2045, MP4000/ 5000 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Ricoh 1035
 • Nhà cung cấp: Nhật (Origin)
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio 1035/ 1045/ 2045, MP4000/ 5000
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

300.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Ricoh Aficio 2035/ 3035, MP4000/ 5000 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Ricoh 2035
 • Nhà cung cấp: CET (Trung Quốc)
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio 2035/ 3035, MP4000/ 5000
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

80.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Ricoh Aficio 551/ 1060/ 1075/ 2051, MP6500/ 7500 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Ricoh 1075
 • Nhà cung cấp: CET (Trung Quốc)
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio 551/ 1060/ 1075/ 2051, MP6500/ 7500
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

80.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Ricoh Aficio 551/ 1060/ 1075/ 2051, MP6500/ 7500 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Ricoh 1075
 • Nhà cung cấp: Katun (Mỹ)
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio 551/ 1060/ 1075/ 2051, MP6500/ 7500
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Ricoh Aficio MP C2500/ C3000/ C3500/ C4500 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy màu
 • Mã hàng : Cleaning Blade Ricoh C2500
 • Nhà cung cấp: CET (Trung Quốc)
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio MP C2500/ C3000/ C3500/ C4500
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Ricoh Aficio MP C6000/ C7500/ C7501 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy màu
 • Mã hàng : Cleaning Blade Ricoh C7500
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio MP C6000/ C7500/ C7501
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

180.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Ricoh Aficio MP C6000/ C7500/ C7501 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy màu
 • Mã hàng : Cleaning Blade Ricoh C7500
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio MP C6000/ C7500/ C7501
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

200.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Ricoh FT 4022/ 4027/ 5840 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Ricoh 4022
 • Nhà cung cấp: Katun (Mỹ)
 • Dùng cho máy photo : Ricoh FT 4022/ 4027/ 5840
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

180.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Ricoh FT 4022/ 4027/ 5840 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Ricoh 4027
 • Nhà cung cấp: Chính hãng
 • Dùng cho máy photo : Ricoh FT 4022/ 4027/ 5840
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

300.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Sharp AR-160/ 161/ 200/ 201 , , .
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Sharp 160
 • Nhà cung cấp: CET (Trung Quốc)
 • Dùng cho máy photo : Sharp AR-160/ 161/ 200/ 201
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

80.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy photo Sharp AR-235/ 270, AR-M236/ 256L , , .
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Sharp 235
 • Nhà cung cấp: CET (Trung Quốc)
 • Dùng cho máy photo : Sharp AR-235/ 270, AR-M236/ 256L
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 3 tháng
Xem thêm

80.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng

Hiển thị 1–32 / 41

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office