Danh mục sản phẩm

Gạt Mực

Có tất cả 105 sản phẩm được tìm thấy
Tìm kiếm sản phẩm theo:
Gạt mực máy in Canon LBP 251dw/ 252dw/ 6300/ 6650/ 6670/ MF5840/ 5850 (CRG-319) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon 319
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 251dw/ 252dw/ 6300/ 6650/ 6670/ MF5840/ 5850
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in Canon LBP 2900/ 3000 (CRG-303) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon 303
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 2900/ 3000
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in Canon LBP 3050/ 3018/ 3100/ 3151/ 3108 (CRG-312) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon 312
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3050/ 3018/ 3100/ 3151/ 3108
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in Canon LBP 3300/ 3360 (CRG-308) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon 308
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3300/ 3360
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in Canon LBP 3310/ 3370 (CRG-315) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon 315
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3310/ 3370
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in Canon LBP 3500/ 3900 (CRG-309) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon 309
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3500/ 3900
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in Canon LBP 470/ 1000/ 1310 (EP-32) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon EP-32
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 470/ 1000/ 1310
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in Canon LBP 6000/ 6030/ MF3010AE (CRG-325) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon 325
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 6000/ 6030/ MF3010AE
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in Canon LBP 6200D/ 6230DN (CRG-326) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon 326
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 6200D/ 6230DN
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in Canon LBP 6700dn/ 6750dn (CRG-324) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon 324
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 6700dn/ 6750dn
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in Canon LBP 800/ 810/ 1120 (EP-22) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon EP-22
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 800/ 810/ 1120
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in Canon LBP 850/ 880/ 910/ 1610/ 1810 (EP-62) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon EP-62
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 850/ 880/ 910/ 1610/ 1810
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in Canon LBP 8780X/ 8100n/ 6780x (CRG-333) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon 333
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 8780X/ 8100n/ 6780x
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in Canon MF211/ 215/ 217w/ 221d/ 226dn/ 229dw/ LBP 151dw (CRG-337) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon 337
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon MF211/ 215/ 217w/ 221d/ 226dn/ 229dw/ LBP 151dw
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in Canon MF4320d/ 4350d/ MF 4370dn/ L140/ L160/ L120 (FX-9) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon FX-9
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon MF4320d/ 4350d/ MF 4370dn/ L140/ L160/ L120
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in Canon MF4450/ 4700/ 4750/ 4800/ 4820D/ 4870DN/ D520/ L170 (CRG-328) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon 328
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Canon MF4450/ 4700/ 4750/ 4800/ 4820D/ 4870DN/ D520/ L170
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in Epson EPL-2500/ 2020 , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Epson 2500
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Epson EPL-2500/ 2020
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

60.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in HP 1010/ 1018/ 1020/ 3015/ 3050/ M1319F/ M1005 (12A) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 12A
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP 1010/ 1018/ 1020/ 3015/ 3050/ M1319F/ M1005
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in HP Color CP1020/ CP1025 (126A) , .
 • Loại Gạt : Laser màu
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 126A
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP Color CP1020/ CP1025
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in HP LaserJet 1000/ 1200 (15A) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 15A
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1000/ 1200
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in HP LaserJet 1100/ 3200 (92A) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 92A
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1100/ 3200
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in HP LaserJet 1300 (13A) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 13A
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1300
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in HP LaserJet 1320/ 1160/ 3390/ 3392 (49A) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 49A
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1320/ 1160/ 3390/ 3392
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in HP LaserJet 2100/ 2200 (96A) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 96A
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 2100/ 2200
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in HP LaserJet 4200/ 4300/ 4250/ 4350 (39A) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 39A
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 4200/ 4300/ 4250/ 4350
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in HP LaserJet 5200 (16A) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 16A
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 5200
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in HP LaserJet 9000/ 9040/ 9050 (83X) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 83X
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 9000/ 9040/ 9050
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in HP LaserJet M102a/ M102w/ M130a/ M130fn (17A) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 17A
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M102a/ M102w/ M130a/ M130fn
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in HP LaserJet M127NF/ M125A/ M201N/ 201DW/ M225DW (83A) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 83A
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M127NF/ M125A/ M201N/ 201DW/ M225DW
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in HP LaserJet M401D/ 401N/ 401DN/ M425 series (80A) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 80A
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M401D/ 401N/ 401DN/ M425 series
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in HP LaserJet M4555MFP/ 600/ M601/ M602/ M603 (90A) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 90A
 • Nhà cung cấp: Tuico (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M4555MFP/ 600/ M601/ M602/ M603
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Gạt mực máy in HP LaserJet P1005/ P1006/ P1007/ P1008 (35A) , .
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 35A
 • Nhà cung cấp: Ano (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1005/ P1006/ P1007/ P1008
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty 1 tháng
Xem thêm

50.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng

Hiển thị 1–32 / 105

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office